Mục được đánh dấu với thẻ "Dell T30":

Sản phẩm

18.990.000 VND 17.190.000 VND
Hãng DELL, Máy chủ - Server, Intel Xeon, Mini tower
Tạo một văn phòng với máy chủ Dell PowerEdge T30 Bằng cách lưu trữ và chia sẻ thông tin trên một máy chủ, máy chủ Dell PowerEdge T30 giúp bạn...
Còn hàng
+

Số lượng tối thiểu cho "Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower" là 1.